Verdensarvstedet Røros bergstad og Circumferensen

333 års bergverksdrift på Rørosvidda skapte rikdom for eierne og staten, et levebrød for arbeiderne og et verdenskulturminne for ettertida. I 1980 ble bergstaden Røros for første gang skrevet inn på verdensarvlista, og i 2010 ble verdensarvområdet utvidet til også å omfatte deler av det gamle privilegieområdet Cirumferencen.