Hopp til hovedinnhold

333 års bergverksdrift på Rørosvidda skapte rikdom for eierne og staten, et levebrød for arbeiderne og et verdenskulturminne for ettertida. I 1980 ble bergstaden Røros for første gang skrevet inn på verdensarvlista, og i 2010 ble verdensarvområdet utvidet til også å omfatte deler av det gamle privilegieområdet Cirumferencen.

Les mer om verdensarvstedet hos andre

UNESCOs side om Røros

UNESCOs side om Røros

Her finner du alle offisielle dokumenter om innskrivingen av Røros bergstad og Circumferensen på verdensarvlisten.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1