Hopp til hovedinnhold

Circumferensen

Røros bergstad – med slagghaugene og bygatene – ble innskrevet på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til å få med deler av Circumferensen – Røros Kobberverks opprinnelige privilegieområde fra 1646.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1