Hopp til hovedinnhold

Rørosmuseet er verdensarvsenter

Rørosmuseet Smelthytta er bessøkssenter for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

Verdensarvsenteret skal spre kunnskap om verdensarven Røros bergstad og Circumferensen og om verdiene stedet representerer. Et annet formål er å bidra til økt kunnskap om verdensarvkonvensjonen og om betydningen av Røros bergstad og Circumferensen i en internasjonal sammenheng. Verdensarvsenteret skal også legge til rette for godt samspill med lokale interessenter for å utvikle bærekraftige aktiviteter utenfor og i verneområder. 

Ved et verdensarvsenter skal publikum få informasjon om hva man kan se, oppleve og gjøre i og rundt verdensarvsenteret og hvordan ferdes og opptre i området på en måte som ikke forringer verdensarvverdiene.

Planlegging av nybygg

For å løse behovet for mer plass er det ønskelig å etablere et nytt hus på kokshustomta like ved Smelthytta, som kan huse museets bibliotek, arkiv og administrasjon. Da kan hele Smelthytta frigjøres til formidlingsarealer, både for museumsutstillinger og verdensarvutstillinger.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1