Rørosmuseet er verdensarvsenter

Rørosmuseet Smelthytta er bessøkssenter for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

  • Verdensarv i vintersol (Foto/Photo)

Verdensarvsenteret skal spre kunnskap om verdensarven Røros bergstad og Circumferensen og om verdiene stedet representerer. Et annet formål er å bidra til økt kunnskap om verdensarvkonvensjonen og om betydningen av Røros bergstad og Circumferensen i en internasjonal sammenheng. Verdensarvsenteret skal også legge til rette for godt samspill med lokale interessenter for å utvikle bærekraftige aktiviteter utenfor og i verneområder. 

Ved et verdensarvsenter skal publikum få informasjon om hva man kan se, oppleve og gjøre i og rundt verdensarvsenteret og hvordan ferdes og opptre i området på en måte som ikke forringer verdensarvverdiene.

Planlegging av nybygg

For å løse behovet for mer plass er det ønskelig å etablere et nytt hus på kokshustomta like ved Smelthytta, som kan huse museets bibliotek, arkiv og administrasjon. Da kan hele Smelthytta frigjøres til formidlingsarealer, både for museumsutstillinger og verdensarvutstillinger.