Hopp til hovedinnhold

Circumferensen som verdensarv

Røros bergstad – med slagghaugene og bygatene – ble innskrevet på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til å omfatte Circumferensen – Røros Kobberverks opprinnelige privilegieområde fra 1646.

Utvidelsen av verdensarvområdet i 2010

En evaluering av verdensarvstedet Røros utført av ICOMOS i 1993 konkluderte med at verdensarvområdet burde utvides til å omfatte Circumferensen for å sikre sammenheng og forståelse av fremveksten av Kobberverket og Bergstaden. UNESCO godkjente i juli 2010 søknaden om utvidelse av verdensarvområdet rundt Røros bergstad til å omfatte Røros bergstad og Circumferensen, Vinterleden og Femundshytta.

  • 1/1
    På kartet er Circumferensen avtegnet. Det lilla området er området som ble skrevet inn på verdensarvlista i 1980 og de gule områdene viser utvidelsen i 2010.

De nye områdene viser hvorfor bergstaden ble etablert, og hvordan den har kunnet fungere og være drivkraft i utviklingen av hele fjellregionen. Utvidelsen av selve verdensarven er geografisk avgrenset til nærmere definerte områder - kjerneområder - mens hele Circumferensen utgjør et område av særlig betydning for verdensarven.

Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen

I tilknytning til utvidelsen er det utarbeidet en Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen – kulturarv som ressurs for verdiskaping og utvikling. Planarbeidet ble gjennomført som et samarbeid mellom Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommune.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1