Hopp til hovedinnhold

Museene

Museene innenfor verdensarven er både viktige arenaer for formidling og kompetansesentra for historien bak verdensarven. Rørosmuseet og Musea i Nord-Østerdalen samarbeider om formidlingen i Circumferensen, i tillegg er Rørosmuseet autorisert som verdensarvsenter.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1