Museene

Museene innenfor verdensarven er både viktige arenaer for formidling og kompetansesentra for historien bak verdensarven. Rørosmuseet og Musea i Nord-Østerdalen samarbeider om formidlingen i Circumferensen, i tillegg er Rørosmuseet autorisert som verdensarvsenter.