Hopp til hovedinnhold

Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen

Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen.

  • Øystein Engan

De som er med i Verdensarvrådet er ordførerne i Røros, Holtålen, Os, Tolga og Engerdal kommune. I tillegg kommer politisk oppnevnte representanter for Sametinget samt Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommune.

Observatører med forslags og talerett innbefatter representanter for MIST Rørosmuseet, Anno Museum ved Musea i Nord-Østerdal, Destinasjon Røros, Riksantikvaren, fylkesmannen i Hedmark og i Trøndelag, rådmennene i verdensarvkommunene, i tillegg til byantikvaren i Røros kommune.

Faggruppa

En egen faggruppe for verdensarvrådet forbereder sammen med verdensarvkoordinator saker til verdensarvrådet. Faggruppa består kultursjefene i verdensarvkommunene, verdensarvansvarlig i fylkeskommunene, nasjonalparkforvalterne for Femundsmarka og Forollhogna nasjonalparker, Rørosmuseet, Musea i Nord-Østerdalen, byantikvaren og kommuneplanlegger i Røros, Destinasjon Røros, Riksantikvaren og Sametinget.

Kontaktinformasjon:

Odd Sletten
Verdensarvkoordinator
Telefon: 91 16 99 76
odd.sletten@roros.kommune.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1