Verdensarvkommunene

Circumferensen til Røros bergstad strakk seg over flere av dagens kommuner. Dermed kom flere kommuner med som verdensarvkommuner gjennom utvidelsen av verdensarvområdet i 2010. I dag er det fem kommuner og to fylker som inngår i samarbeidet om formidling og forvaltning av verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

  • Tolga hytteplass (Foto/Photo)
    1/1
    Tolga hytteplass. Musea i Nord-Østerdal

Verdensarvkommunene samarbeider på flere vis, bl.a. gjennom deltakelsen i Verdensarvrådet. Da verdensarvområdet ble utvidet i 2010 måtte de involverte kommunene ta på seg forpliktelser i forbindelse med innskrivningen - dette er nedfelt i en regional plan for utviklingen av verdensarven. Også på flere andre områder etableres det samarbeid knyttet til verdensarven, bl.a. gjennom arbeidet med en samlet forvaltningsplan for verdensarvområdet.

Les mer om kommunene

Les mer om fylkeskommunene og Sametinget

Les mer om samarbeidet om verdensarven lokalt: