Hopp til hovedinnhold

Verdensarvkommunene

Circumferensen til Røros bergstad strakk seg over flere av dagens kommuner. Dermed kom flere kommuner med som verdensarvkommuner gjennom utvidelsen av verdensarvområdet i 2010. I dag er det fem kommuner og to fylker som inngår i samarbeidet om formidling og forvaltning av verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

  • 1/1
    Tolga hytteplass. Musea i Nord-Østerdal

Verdensarvkommunene samarbeider på flere vis, bl.a. gjennom deltakelsen i Verdensarvrådet. Da verdensarvområdet ble utvidet i 2010 måtte de involverte kommunene ta på seg forpliktelser i forbindelse med innskrivningen - dette er nedfelt i en regional plan for utviklingen av verdensarven. Også på flere andre områder etableres det samarbeid knyttet til verdensarven, bl.a. gjennom arbeidet med en samlet forvaltningsplan for verdensarvområdet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1