Hopp til hovedinnhold

Verdensarvkoordinator

Det er et sammensatt arbeid å ta vare på og formidle verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Som et bindeledd mellom de ulike aktørene er det derfor en egen stilling som verdensarvkoordinator.

  • Gruvearbeidere i Feragen
    Gruvearbeidere i Feragen. Rørosmuseet

Verdensarvkoordinatoren er sekretær for Verdensarvrådet og faggruppa til rådet. Røros kommune har arbeidsgiveransvar for verdensarvkoordinatoren. Stillingen finansieres gjennom statlige tilskudd. Verdensarvkoordinatoren utarbeider forslag til årlig handlingsplan, forbereder møter i verdensarvrådet, og iverksetter/følger opp rådets beslutninger.

Kontaktinformasjon:

Odd Sletten
Verdensarvkoordinator
Telefon: 91 16 99 76
odd.sletten@roros.kommune.no

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1