Verdensarvkoordinator

Det er et sammensatt arbeid å ta vare på og formidle verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Som et bindeledd mellom de ulike aktørene er det derfor en egen stilling som verdensarvkoordinator.

  • Gruvearbeidere i Feragen (Foto/Photo)
    1/2
    Gruvearbeidere i Feragen. Rørosmuseet

Verdensarvkoordinatoren er sekretær for Verdensarvrådet og faggruppa til rådet. Røros kommune har arbeidsgiveransvar for verdensarvkoordinatoren. Stillingen finansieres gjennom statlige tilskudd. Verdensarvkoordinatoren utarbeider forslag til årlig handlingsplan, forbereder møter i verdensarvrådet, og iverksetter/følger opp rådets beslutninger.

Kontaktinformasjon:

Verdensarvkoordinator Torfinn Rohde
Telefon: 72 41 95 55 / 977 13 676
torfinn.rohde@roros.kommune.no