Hopp til hovedinnhold

Folket i gården

Joen Olsen Tronshart (1696 – 1748) er den første en kjenner til som eier hus der Rasmusgården i dag ligger. Den eldste dattera hans, Ane født 1729, ble gift med Rasmus Andersen Vintervold og tok over gården.

Randi Borgos

Navnet Rasmus ble fra da av knyttet til huset og Vintervold var etter den tid familienavnet der i gården. Etter Ane og Rasmus var gården i slektas eie helt fram til 1998.

Ifølge Folketellinga i 1865 bodde det den gangen 5 personer i Rasmusgården. Det er Rasmus Claussen Vintervold som er 71 år gammel, husfader og verksarbeider og kona hans Anne Kjerstine Andersdatter, 61 år. Sammen med dem bor dattera Anne Rasmusdatter som er 33 år og ugift, sønnen John Rasmussen Vintervold, 26 år, og kona hans, Marit Pedersdatter, 36 år. 

Oline og Rasmus Wintervold    

Rasmus Wintervold (1877 – 1961) og Oline, født Tørres (1873 – 1962) drev gårdsbruket i mange år, og i deres tid bodde det tre generasjoner sammen i gården. Rasmus arbeidet i smeltehytta gjennom et langt arbeidsliv. Sønnen deres, Olaf Rasmusen Wintervold (1899 – 1988 ), og kona Oddlaug (1904 – 1981 ) var de siste som drev gårdbruk i Rasmusgården. De hadde hest og 4 –5 kyr. Gårdsbruket ble nedlagt i 1970.

  • 1/1
    Oline og Rasmus Wintervold Rørosmuseet
Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1