Hopp til hovedinnhold

Vern gjennom bruk

Rasmusgården ble fredet allerede i 1940, men var i privat eie og ble drevet som gårdsbruk helt til 1970. I 1998 ble gården solgt til Foreningen til norske Fortidsminnemerkers Forening.

Randi Borgos

Den hadde da vært ubebodd de siste 15 åra. Fortidsminneforeningens lokale avdeling, Den Gamle Bergstad, var aktiv i arbeidet med å få overdragelsen i orden, og målet var sjølsagt å sikre et viktig kulturminne på bergstaden. Rasmusgården er et av de eldste og mest uberørte gårdsanlegga i gata. Da Fortidsminneforeningen overtok gården, ble det nettopp understreket at anlegget har stor verdi i formidlingen av bergstadens historie fordi den viser leveforholdene til generasjoner av bergmannsfamilier.

Etter at Røros kommune hadde gitt konsesjon for ervervelse av gården til bevaringsformål, gikk Hotell Røros A/S og Foreningen til Bergstadens Vel inn og kjøpte gården. Da eiendomsoverdragelsen var realisert, startet et omfattende restaureringsarbeid. Medlemmer av Den Gamle Bergstad var sterke pådrivere for å få arbeidet gjennomført.

Samtidig måtte Fortidsminneforeningen som ansvarlig eier, lage en forvaltningsmodell for gården både med hensyn til drift, økonomi og bruk. Det var viktig å komme fram til en måte å bruke gården på som er forenlig med gårdens fredningsstatus samtidig som økonomien måtte baseres på utleie. Det er Fortidsminneforeningens hovedadministrasjon som driver utleie av Rasmusgården til foreningens medlemmer. mens ansvaret for tilsyn og drift er tillagt Den Gamle Bergstad. Bevisstheten om at gården skal ”tilhøre” rørosbefolkningen er et viktig hensyn i forvaltningen, og den brukes da også til mange lokale arrangement.

Det var ikke innlagt vann i noen av husa i Rasmusgården. Fra vannposten i gårdsrommet hentet gårdens folk vann både til husholdningen og fjøset. En viktig avgjørelse under restaureringsarbeidet var å beholde gårdens autentisitet. Krav om moderne komfort for dagens gjester kom likevel fram, og det ble vedtatt å bygge et lite rom inne i ferdasstallen der en kunne ha moderne innretninger. Der ble det innredet bad med toalett og dusj og et lite kjøkken med oppvaskmaskin.

Fortidsminneforeningen eier også et annet freda anlegg i Bergmannsgata. Det er Per-Amundsagården, en litt større gård som òg brukes til utleie.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1