Bygningsvernsenteret

Bygningsvernsenteret er en avdeling i Rørosmuseet. Senteret arrangerer kurs og utfører istandsetting på oppdrag fra andre, ved siden av arbeidene på museets antikvariske bygninger.

  • Kurantgården (Foto/Photo)
    Bygningsvernsenteret holder til i Kurantgården ved Malmplassen på Røros. Esten Borgos

Bygningsvernsenteret har som overordna målsetting å bidra til å bringe bygningsarven videre og til at kulturminnene rundt oss blir ivaretatt på en god måte. Senteret setter fokus på bygningsvern, byggeskikk og tradisjonelt bygningshåndverk gjennom rådgiving, kurs og informasjonsvirksomhet.

Senterets arbeid bygger på den kompetansen Rørosmuseet har opparbeidet gjennom mange års forvaltning, istandsetting og vedlikehold av eldre bygg og anlegg i Røros-regionen. Erfaringer fra museets kurs- og formidlingsvirksomhet innen bygningsvernet var også viktig for etableringa av senteret.

Senteret tar på seg oppdrag for private og offentlige virksomheter innenfor istandsetting av eldre konstruksjoner. Videre gir senteret rådgivning og veiledning innen bygningsvern og hjelp til søknader om finansiering. Bygningsvernsenteret har også oppgaven med å ta vare på Statens eiendommer etter Kobberverket, ved siden av bygningene som er eid av Rørosmuseet.

Spontaket på Bergstadens Ziir

Rørosmuseet har i samarbeid med Frontal Media laget en film om restaureringen av kjerketaket. Se filmen her:

  • 1/1