Hopp til hovedinnhold

Det ferdige kobberet

Sluttproduktet fra framstillingsprosessen i smeltehyttene ved Røros Kobberverk var metallisk kobber.

Det ferdige produktet var fram til 1887 tynne plater med garrkobber, fra 1887 til nedleggelsen i 1953 ble kopperet støpt til barrer. Kobberet var svært verdifullt og ble trygt lagret i kobberbua bak tre lås – direktøren, hyttskriveren og bergskriveren hadde hver sin nøkkel. Kobberet ble så fraktet til Trondheim for utskiping til Europa.

Kobberet ble anvendt til mange forskjellige ting, som bronselegering ble det brukt til å støpe blant annet kanoner og klokker, hamrete kobberplater ble brukt til taktekking og som skipshud. Kobber ble også brukt som myntmetall og til diverse kjøkkentøy.

Totalt produserte Røros Kobberverk ca. 110.000 tonn kobber.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1