Beboerne i Tyristuggu

Ifølge folketellinga fra 1875 er det Ole Christensen Hitterdal (1826-1912), i daglig tale kalt Ola Mæla, som eier hus nr. 398. Han var gift med Helle Olsdatter Fætten (1814-1884). I det vesle huset med bare ett oppholdsrom bodde hele familien.

Randi Borgos

Ola og Helle, en 22 år gammel sønn, ei 25 år gammel datter og sønnen hennes på fire år. Ola Mæla, som var skomaker, hadde dessuten verkstedet sitt i denne stua. Helle var kokke i bryllup og andre store lag, og Ola var ofte med som spellmann. Utnavnet ”Mæla” kommer av at Ola vokste opp i Mælastuggu som sto på elvemæla der den store Riisgården står i dag.

Bror til Ola Mæla, Jon Christensen Hitterdal, kalt Jo-Mæla, bodde i en periode sammen med Ola i hus nr. 398. Jo-Mæla var maler og hadde verksted i Bokkstuggu på andre sida av gata.

Helle og Ole Christensen Hitterdal hadde som sagt to barn: Dattera Olava (1846-1928) som ble gift med Anders Olsen Langen på gården Øvre Åsen og sønnen Christian (1849-1927) som fikk stor familie og kjøpte hus på Bakkan, nederst i Dahlbakken. Han forkortet familienavnet til Dahl. Christian Dahl var en kjent felespellmann.

  • Tyri Myren (Foto/Photo)
    Tyri Myren

I 1908 kjøpte Tyri Jensdatter Myren (1862-1937) huset etter Ola Mæla. Tyri Myren var fra gården Myren nordre i Os i Østerdalen. I et brev angående huskjøpet skriver Tyris nabo og medhjelper på Os til en av etterkommerne etter Ola Mæla: ”Da jeg for tiden ikke kan være med Tyri Myren op til Røros og afslutte handelen paa denne Stue, som tilhører Ola Mæla, saa maa jeg bede om du af Godhed vilde være med Tyri i mit Sted og afslutte handel paa denne Stue, jeg har set Stuen og jeg syntes den var pasende for hende, jeg vilde at det Inventar som er i Stuen skal følge med for samme betaling.” 

Tyri Myren var enslig og tok seg arbeid i flere av de største gårdene på bergstaden, blant anna var hun hos lærer Anders Bergan og kjøpmann Adolf Holden. Hun vaska og bakte, gikk i fjøset og gjorde anna forefallende arbeid. I ledige stunder satt hun med strikking og veving for Hiorts Stiftelse, en arbeidsordning som verksdirektør Peder Hiort opprettet til hjelp for bergverksbefolkningen. 

I 1927 hadde Tyri Myren besøk av konservator Wilhelm Lund som gjorde oppmålinger av huset og beskrev interiøret. Stua var innredet med seng, kommode, hjørneskap, klokkekasse, et lite klaffebord, jernovn og vedkasse. Om kjøkkenet skriver Lund at det er: ”meget smalt, bare saavidt plads til en enkeltperson mellem døren og skorstenen, og dette sandsynligvis bare nogenlunde bekvemt naar døren staar aapen.” 

Tyri Myren fra Os bodde i Tyristuggu i Sleggveien på Røros. Tyri bodde i Sleggveien helt til hun døde i 1937, og huset har senere vært kalt Tyristuggu etter henne. Under siste verdenskrig bodde det finnmarkinger i huset. De var evakuert, og ble de siste som bodde i huset.