Hopp til hovedinnhold

Verdensarven i verden

Noen byggverk og naturområder er av så stor betydning at tapet av dem ville være uerstattelig for menneskeheten. Verden har derfor et felles ansvar for å ta vare på dem for kommende generasjoner.

Norge i verdensarvkomiteen

Komiteen består av medlemmer fra 21 medlemsland, og i perioden 2017-2021 er Norge medlem i komiteen. Les mer om den norske delgasjonens arbeid på Riksantivarens nettsider.

UNESCOs verdensarvoppdrag er blant annet å tilby nødhjelp til verdensarvsteder i fare og oppmuntre til internasjonalt samarbeid om vern av verdens kultur- og naturarv.

Gjennom Verdensarv-konvensjonen, som ble vedtatt i 1972, ble World Heritage List etablert, en liste over steder som på grunn av sin universelle verdi må ansees som verdensarv for kommende generasjoner og hele menneskeheten.

I henhold til konvensjonen ble det etablert en internasjonal komite for verdensarven. Komiteen hadde sitt først møte i Paris i 1977. På komiteens andre møte, i 1978, ble de 12 første stedene tatt inn på listen, bl.a. Galapagosøyene, Krakows historiske sentrum og Yellowstone. Her kan du lese mer om lese mer om komiteens arbeid. 

UNESCOs hovedkvarter i Paris

Rundt 2000 personer arbeider i UNESCOs hovedkvarter i Paris. I tillegg har de fleste medlemslandene, deriblant Norge, etablert faste delegasjoner her. Mer enn 700 ansatte arbeider på UNESCOs 65 feltkontorer rundt om i verden. 

Generalkonferansen finner sted i Paris hvert annet år, og samler representanter fra alle UNESCOs medlemsland. Generalkonferansen bestemmer hovedlinjene i UNESCOs arbeid gjennom å fastsette program og budsjett. Les mer om UNESCO her. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1