Verdensarven i verden

Noen byggverk og naturområder er av så stor betydning at tapet av dem ville være uerstattelig for menneskeheten. Verden har derfor et felles ansvar for å ta vare på dem for kommende generasjoner.

Norge i verdensarvkomiteen

Komiteen består av medlemmer fra 21 medlemsland, og i perioden 2017-2021 er Norge medlem i komiteen. Les mer om den norske delgasjonens arbeid på Riksantivarens nettsider.

UNESCOs verdensarvoppdrag er blant annet å tilby nødhjelp til verdensarvsteder i fare og oppmuntre til internasjonalt samarbeid om vern av verdens kultur- og naturarv.

Gjennom Verdensarv-konvensjonen, som ble vedtatt i 1972, ble World Heritage List etablert, en liste over steder som på grunn av sin universelle verdi må ansees som verdensarv for kommende generasjoner og hele menneskeheten.

I henhold til konvensjonen ble det etablert en internasjonal komite for verdensarven. Komiteen hadde sitt først møte i Paris i 1977. På komiteens andre møte, i 1978, ble de 12 første stedene tatt inn på listen, bl.a. Galapagosøyene, Krakows historiske sentrum og Yellowstone. Her kan du lese mer om lese mer om komiteens arbeid. 

Verdensarvlista på nett

UNESCOs hovedkvarter i Paris

Rundt 2000 personer arbeider i UNESCOs hovedkvarter i Paris. I tillegg har de fleste medlemslandene, deriblant Norge, etablert faste delegasjoner her. Mer enn 700 ansatte arbeider på UNESCOs 65 feltkontorer rundt om i verden. 

Generalkonferansen finner sted i Paris hvert annet år, og samler representanter fra alle UNESCOs medlemsland. Generalkonferansen bestemmer hovedlinjene i UNESCOs arbeid gjennom å fastsette program og budsjett. Les mer om UNESCO her. 

Les mer