Hopp til hovedinnhold

UNESCO

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, og har i dag over 190 medlemsland.

  • Demonteringen av statuene i Abu Simbel-tempelet.
    Demonteringen av statuene i Abu Simbel-tempelet. UNESCO

UNESCO ble dannet like etter andre verdenskrig, i 1945. Da møttes representanter fra 45 land i London for å etablere en organisasjon som kunne bidra til en varig fredskultur. UNESCO ble etablert i troen på at politiske og økonomiske avtaler ikke er nok for å skape varig fred. Fred må etableres i menneskets moral og intellektuelle solidaritet. UNESCOs mandat er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom nasjoner innenfor de fire fagområdene.

En spesiell hendelse lå bak etableringen av Verdensarkonvensjonen. På slutten av 1950-tallet hadde Egypt planer om å bygge en dam som ville ha oversvømt de gamle Abu Simbel-templene. Planene førte til en internasjonal protestkampanje. Kampanjen fikk støtte fra mer enn 50 land. Dette viste hvor viktig det er med solidaritet og samarbeid mellom stater for å beskytte unike kulturskatter. Resultatet av den vellykkede protestaksjonen var flere vernekampanjer, samtidig som UNESCO begynte å planlegge Verdensarvkonvensjonen. I 1972 vedtok UNESCO konvensjonen for vern av verdens kultur og naturarv.

Allerede i 1954 fikk UNESCO vedtatt en konvensjon om beskyttelse av kulturarv i væpnede konflikter, den såkalte Haag-konvensjonen av 1954. Siden har UNESCO også arbeidet fram andre konvensjoner og verneprogrammer. I 1992 ble Verdensminneprogrammet etablert for å bedre verdens dokumentarv, og fra Norge finner vi på denne listen bl.a. Lepraarkivene i Bergen og Ibsens originalmanuskript til Et dukkehjem. UNESCO har i tillegg arbeidet fram konvensjoner innenfor kulturminnefeltet for vern av immateriell kulturarv, samt vern av kulturminner under vann.

UNESCOs hovedkvarter i Paris

Rundt 2000 personer arbeider i UNESCOs hovedkvarter i Paris. I tillegg har de fleste medlemslandene, deriblant Norge, etablert faste delegasjoner her. Mer enn 700 ansatte arbeider på UNESCOs 65 feltkontorer rundt om i verden. 

Generalkonferansen finner sted i Paris hvert annet år, og samler representanter fra alle UNESCOs medlemsland. Generalkonferansen bestemmer hovedlinjene i UNESCOs arbeid gjennom å fastsette program og budsjett.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1