Smeltehyttene

I smeltehyttene framstilte en kopper av malmen fra gruvene. Prosessen foregikk døgnet rundt, og det var stor aktivitet i og rundt hyttene.
mer...

Smelthytta på Røros
Smelthytta var krumtappen i bergverksdrifta. Her gjennomgikk koppermalmen en lang og omstendelig smelteprosess før det ferdige produktet var klart for eksport.
mer...
Andre smeltehytter
Etter bare noen års drift var skogen rundt Smelthytta på Røros hogd ut i et stort område. Kostnadene for å få fraktet kull og ved til Smelthytta økte for hvert år som gikk.
mer...
Den gamle smelteprosessen
Malmen på Røros inneholdt hovedsakelig kopper, jern, svovel og diverse bergarter. Var kopperinnholdet i malmen på 46 %, ble det regnet som bra.
mer...
Den nye smelteprosessen
Fra 1887 var det slutt med vendrøsting, svartkoppersmelting og garring ved hovedanlegget på Røros, der koppersmeltinga nå var sentralisert. 
mer...
Det ferdige kopperet
Sluttproduktet fra framstillingsprosessen i smeltehyttene ved Røros Kobberverk var metallisk kopper.
mer...
Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.