Gruvene

Det var malmen fra gruvene som la grunnlaget for Røros Kobberverk og bergstaden Røros. I Røros-regionen har det vært drift i over 40 koppergruver og i mer enn 200 kromgruver og -skjerp.
mer...

Gruvene i Storwartz-feltet
Storwartz-feltet var, ved sida av Nordgruvene, et av Røros Kobberverks to hovedgruveområder. Feltet ligger ei mil nordøst for bergstaden Røros, og omfatter i alt 9 gruver, deriblant funngruva Gamle Storwartz, drevet fra 1645.
mer...
Kongens gruve i Nordgruvefeltet
På Kongens gruve ble det etablert et helt lite samfunn oppe på fjellet. I 1657 foregikk den første fyrsettinga i Arvedalsgruva, den eldste av gruvene i Nordgruvefeltet.
mer...
Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.