Verdensarven RørosVernearbeidetUtvidelse av verdensarvstedet Røros

Utvidelse av verdensarvstedet Røros

 Storwartz er et av de viktigste kulturmiljøene på Røros og bør med i en utvidelse av verdensarven. Bildet er fra Nyskakta på Nedre Storwartz i 1890-åra.
Storwartz er et av de viktigste kulturmiljøene på Røros og bør med i en utvidelse av verdensarven. Bildet er fra Nyskakta på Nedre Storwartz i 1890-åra.
Det er bykjernen i Røros som står på UNESCOs verdensarvliste. Siden 1993 har det vært arbeidet med å utvide verdensarvstedet Røros.

Odd Sletten

Allerede i 1993 påpekte ICOMOS-komiteen som evaluerte verdenskulturminnet, at området burde utvides. I etterkant av denne evalueringen initierte Sør-Trøndelag fylkeskommune et prosjekt, "Avgrensing, vern og forvaltning av verdensarv Røros", i samarbeid med Riksantikvaren og Røros kommune.

Rapporten fra prosjektet forelå i 2001. Den anbefaler at et utvalg kulturmiljøer, enkeltsående kulturminner og landskapsområder skal tas med i en utvidelse, og at de øvrige områdene innenfor cirkumferensen fra 1646 skal utgjøre verdensarvens buffersone.

Riksantikvaren forbereder nå et omfattende arbeid for å utvide verdenskulturminnet Røros. Se også Miljøstatus i Norge.


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.