Verdensarven RørosVernearbeidetUthusprosjektet

Uthusprosjektet

Etterhvert som byjordbruket i Bergstaden opphørte utover 1900-tallet mistet mange av  uthusene sin opprinnelige funksjon. Resultatet var et stadig økende forfall.

Odd Sletten

En evalueringsrapport utarbeidet av ICOMOS for Riksantikvaren i 1993 banet vei for det prosjektet som er blitt kjent som "Uthusprosjektet". På forsommeren 1996 ble det igangsatt restaureringsarbeid på de første uthusene, prosjektet har pågått kontinuerlig siden.

Prosjektet har som målsetting å sette istand ca 400 uthus i verdenskulturminnet Røros til et nivå hvor det i ettertid skal holde med vanlig vedlikehold. Prosjektet styres av Rikdantikvaren og administreres av Røros kommune ved kulturminneforvalteren.

En har lagt stor vekt på å utvikle restaureringskompetansen blant håndverkerne som deltar i prosjektet. All istandsetting foregår etter antikvariske prinsipper. Minst mulig av historisk kildemateriale skal fjernes, og det skal ikke tilføres noe nytt. Bygningene det arbeides med og reparasjonene som utføres dokumenteres grundig. 


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.