Verdensarven RørosVernearbeidet

Vernearbeidet

Allerede i 1922 begynte Riksantikvaren å interessere seg for Røros. Da ble 8 bygninger anbefalt fredet og det ble sagt at rundt 20 andre burde vurderes nærmere.
mer...

Utvidelse av verdensarvstedet Røros
Det er bykjernen i Røros som står på UNESCOs verdensarvliste. Siden 1993 har det vært arbeidet med å utvide verdensarvstedet Røros.
mer...
Uthusprosjektet
Etterhvert som byjordbruket i Bergstaden opphørte utover 1900-tallet mistet mange av  uthusene sin opprinnelige funksjon. Resultatet var et stadig økende forfall.
mer...
Bygningsvernet
Det var koppermalmen som var den direkte årsaken til at det ble anlagt en by på Rørosvidda. Rundt smeltehytta, om lag ei mils vei fra malmfeltet, reiste nybyggerne gårdene sine på begge sider av Hitterelva, elva som skaffa vasskraft til smelteverket.
mer...
Restaureringa av Tyristuggu
Røros Museums- og historielag er i dag eier av fem freda hus øverst i Sleggveien, blant dem Tyristuggu, freda den 16. oktober 1940.
mer...
Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.