Verdensarven RørosVerdensarvstedet RørosHva er verdensarven?

Hva er verdensarven?

 
UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, vedtok i 1972 konvensjonen for vern av verdens kultur og naturarv.

Odd Sletten

Gjennom konvensjonen ble listen World Heritage List etablert, en liste over steder som på grunn av sin universelle verdi må ansees som verdensarv for kommende generasjoner og hele menneskeheten.

I henhold til konvensjonen ble det etablert en internasjonal komite for verdensarven. Komiteen hadde sitt først møte i Paris i 1977. På komiteens andre møte, i 1978, ble de 12 første stedene tatt inn på listen, bl.a. Galapagosøyene, Krakows historiske sentrum og Yellowstone.

Komiteen hadde sist møte i juli 2005 i Durban. Da ble bl.a. Struvemeridianen, Geirangerfjorden og Nærøyfjorden tatt opp på listen. Etter dette møtet er det 812 steder på verdensarvlisten, hvorav sju helt eller delvis ligger i Norge:

Bryggen i Bergen (1979)
Urnes Stavkirke (1979)
Bergstaden Røros (1980)
Helleristningene i Alta (1985)
Vegaøyan (2004)
Geirangerfjorden og Nærøyfjorden (2005)
Struves triangelkjede (2005)

Les mer på:

UNESCO World Heritage
UNESCO Norge
Nordic World Heritage Foundation


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.