Verdensarven RørosMenneskene og gårdeneEt hus i Sleggveien - Tyristuggu

Et hus i Sleggveien - Tyristuggu - hus nr. 398

Husa i den øverste delen av Sleggveien har mye å fortelle om en bestemt del av bergstadens samfunnshistorie. I de små husa, som verken hadde fjøs eller staller, bodde det dagarbeidere, enker, enslige forsørgere og tatere.
mer...

Beboerne i Tyristuggu
Ifølge folketellinga fra 1875 er det Ole Christensen Hitterdal (1826-1912), i daglig tale kalt Ola Mæla, som eier hus nr. 398. Han var gift med Helle Olsdatter Fætten (1814-1884). I det vesle huset med bare ett oppholdsrom bodde hele familien:
mer...
Bygningshistorie
Tyristuggu i Sleggveien, hus nr. 389, består av ei lafta tømmerkasse med et tilbygd inngangsparti, det som kalles en forstuegang. Forstuegangen er delt og det innerste, knøttlille rommet som har grue, var kjøkkenet i huset.
mer...
Restaureringa av Tyristuggu
Røros Museums- og historielag er i dag eier av fem freda hus øverst i Sleggveien, blant dem Tyristuggu, freda den 16. oktober 1940.
mer...
Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.