Verdensarven RørosRøros kobberverkSmeltehytteneDet ferdige kopperet

Det ferdige kopperet

Sluttproduktet fra framstillingsprosessen i smeltehyttene ved Røros Kobberverk var metallisk kopper.

Alexander Austnes

Det ferdige produktet var fram til 1887 tynne plater med garrkopper, fra 1887 til nedleggelsen i 1953 ble kopperet støpt til barrer. Kopperet var svært verdifullt og ble trygt lagret i kopperbua bak tre lås direktøren, hyttskriveren og bergskriveren hadde hver sin nøkkel. Kopperet ble så fraktet til Trondheim for utskiping til Europa.

Kopperet ble anvendt til mange forskjellige ting, som bronselegering ble det brukt til å støpe blant annet kanoner og klokker, hamrete kopperplater ble brukt til taktekking og som skipshud. Kopper ble også brukt som myntmetall og til diverse kjøkkentøy.

Totalt produserte Røros Kobberverk ca. 110.000 tonn kopper.


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.