Verdensarven RørosRessursene og området

Ressursene og området

Malmfunnet i 1644 ble gjort i et nærmest folketomt område. Innen det som i dag er Røros kommune, kan det ha bodd ca. 50 mennesker.
mer...

Klima og værforhold
Rørosvidda er ei fjellvidde mer enn 600 meter over havet. Her er det typisk innlandsklima med store forskjeller mellom ...
mer...
Malmressursene
Rørosverket begynte å smelte malm i 1646 og sluttet etter at hytta på Røros brant ned i 1953. Kopper-forekomstene strakk til for drift i over 300 år.
mer...
Sentralt eller usentralt?
Røros er i dag et tettsted i en nokså spredt befolket del av Norge, men har det alltid vært slik?
mer...
Arbeidskraft
I ”Historisk Beretning om Røros Kobberværk-” skrev Peder Hiort om tilgangen på arbeidskraft:
mer...
Elver og fossefall
Kopperverksdrifta krevde mye vasskraft, både i gruver og smeltehytter for å drive vasshjul, blåsebelger og store hamrer.
mer...
Skogen - den største utfordring
I en uttalelse fra verksledelsen i 1719 heter det: ”Den væsentligste Brøst (mangel) er Utilstrækkeligheten av Skov innen dets Cirkumferens”.
mer...
Mat og andre forbruksvarer
Ei seig utfordring å vinne over ble det å skaffe mat og andre forbruksvarer til hushold og drift av bergverket.
mer...
Spor fra før kopperverkets tid
Røros-historia om ressursbruk etter Røros Kobberverks etablering i 1644 og framveksten av selve bergverksbyen er godt kjent. Men hva fantes på Røros før kopperverkets tid?
mer...
Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.