Folket i gården

Joen Olsen Tronshat (1696 1748) er den første en kjenner til som eier hus der Rasmusgården i dag ligger. Den eldste dattera hans, Ane født 1729, ble gift med Rasmus Andersen Vintervold og tok over gården.

Randi Borgos

Navnet Rasmus ble fra da av knyttet til huset og Vintervold var etter den tid familienavnet der i gården. Etter Ane og Rasmus var gården i slektas eie helt fram til 1998.

Ifølge Folketellinga i 1865 bodde det den gangen 5 personer i Rasmusgården. Det er Rasmus Claussen Vintervold som er 71 år gammel, husfader og verksarbeider og kona hans Anne Kjerstine Andersdatter, 61 år. Sammen med dem bor dattera Anne Rasmusdatter som er 33 år og ugift, sønnen John Rasmussen Vintervold, 26 år, og kona hans, Marit Pedersdatter, 36 år.

 Oline og Rasmus Wintervold
Oline og Rasmus Wintervold
Rasmus Wintervold (1877 1961) og Oline, født Tørres (1873 1962) drev gårdsbruket i mange år, og i deres tid bodde det tre generasjoner sammen i gården. Rasmus arbeidet i smeltehytta gjennom et langt arbeidsliv. Sønnen deres, Olaf Rasmusen Wintervold (1899 1988 ), og kona Oddlaug (1904 1981 ) var de siste som drev gårdbruk i Rasmusgården. De hadde hest og 4 5 kyr. Gårdsbruket ble nedlagt i 1970.


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.