Verdensarven RørosOm nettstedet

Om nettstedet

www.verdensarvenroros.no er et nettsted som presenterer verdenkulturminnet Røros digitalt, gjennom film, foto, litteratur og artikler.
mer...

Film, design og teknologi
Klapp media står bak både designet, filmene og teknologien på dette nettstedet.
mer...
Litteratur
Her finner du lenker til litteratur som omhandler de ulike temaene i nettstedet.
mer...
Kreditering
Her finner du de ulike bidragsytere til nettstedet.
mer...
Filmer fra verdensarven
Her har vi samlet filmene som ligger inne på nettstedet.
mer...
Ordliste
Her vil vi prøve å gi en forklaring på ord og uttrykk som kan være spesielle eller vanskelige å forstå.
mer...
Kontakt redaksjonen

mer...
Rørosmuseet
Rørosmuseets egne nettsider finner du på www.rorosmuseet.no
mer...
Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.