Verdensarven RørosOm nettstedetLitteraturLitteratur om Kongen og kirka

Litteratur om Kongen og kirka

Kongen og kirka

konge og statsmakt

Supphellen, Steinar. Christian IV og nye perspektiv på dansketida i norsk historie. I Fjell-Folk, nr. 13, 1988, s. 44 49
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327162

Kirka

Røros kirke 

Abildgaard, Peter. Taksigelses og Jubel Prædiken for Guds naadige Providence som har holdt Røraas Kobber Verk ved lige i 100 Aar holdet i Røraas kirke den 9de Octobris 1744. Trondiem, 1744. 21 bl.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000336632

Aspaas, Kristen. Kirke og prest. I Rørosboka. Bind 5. Trondheim, 1974, s. 9 29
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191026

Festskrift i anledning Røros kirkes 150 års jubileum : 1784 - 15. august 1934.Røros, 1934.  35 s. http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000267166

Kvikne, Olav. Røroskirkens byggmester. I Foreningen til norske fortidsminnersmerkers bevaring, vol. 119, 1964, s. 61 70
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000274625

Om kjerka på Røros : bergsstadens Zir. Røros, 1984. 28 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000224875

Oudenstad, Konrad. Kirken i bergmannssamfunnet. I Årbok for Nidaros bispedømme, 1959, s. 8 18
http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=920739032&lang=N

Røros kirke: et emneopplegg. Tromsø, 198?. 56 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277026

Solstad, Jørgen. Irgensepitafiet i Røros kirke. I Fjell-Folk nr. 26, 2001, s. 16 24
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000334294

Ødegaard, Sverre. Bergstaden Røros. Oslo, 1997, s. 25 35
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000305853

Ødegaard, Sverre. Litt om gammelkjerka og bygginga av den nye. I Fjell-Folk nr. 2, 1977, s. 15 29
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000326876


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.