Verdensarven RørosOm nettstedetLitteraturLitteratur om Røros kobberverk

Litteratur om Røros kobberverk

Røros kobberverk

Dahle, Henrik. Røros kobberværk 1644 – 1894. Trondheim, 1894. 543 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000110000

Espelund, Arne. (red.) Kobber i Det Nordenfjeldske Bergamt: med foredrag fra seminaret ”Hamskiftet for norske kobberverk på 1800-tallet", holdt i Holtålen kommune 4. - 6. september. Trondheim, 1998. 176 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000320195

Hjort, P. Efterretninger om Røraas kobberverk og præstegjeld. Røros, 1903. 118 s. Har gotisk skrift
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000281710

Larsen, Finn Birger. ”Det daglige brød…” Arbeidernes levestandard på 1700-tallet. I Fjell-Folk nr. 6, 1981, s. 9 – 14
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000326870

Nissen, Gunnar Brun. Røros kobberverk 1644 - 1974 . Trondheim, 1976. 298 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000213615

Røsoch, Henry. Røros kobberverk. I Norsk kulturhistorie. Bind 3. Oslo  1938, s. 164 – 199
http://www.tfb.no/cgi-bin/websok?mode=p&tnr=189872&st=p

Øisang, Ole. Røros kobberverks historie.  Rørosboka. Bind 2. Trondheim, 1942,  476 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191021

Gruvene

Berg, Bjørn Ivar. Kaldkiling, fyrsetting og kruttsprengning. To studier i bergbrytingens historie. I Fjell-Folk, nr. 13, 1988, s. 32 – 43
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327162

Berg, Bjørn Ivar. Kaldkiling, fyrsetting og kruttsprengning. To studier i bergbrytingens historie. I Fjell-Folk, nr. 13, 1988, s. 32 – 43
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327162

Gjestland, Truls. Gruvedrifta i Rauhåmmåren og Feragen. Trondheim,1995.  48 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000290365

Gjestland, Truls. Gruvene i Storwartz-feltet. Trondheim, 1992.  32 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277849

Gjestland, Truls. Nordgruvfeltet ved Røros : Falkbergets rike. Trondheim, 1996. 48 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000298922

Kopperproduksjon på Røros i eldre tid. Røros, <S.l.> 18 bl.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000279734  

Kvikne, Olav. Arbeidsliv i Røros-gruvene i gamle dager. I Norveg, vol. 11, 1964, s. 79 – 93
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=00028830

Skjølsvold, Odd Erling. Fra Muggruvas historie. Røros, 1993. 111 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000271902

Ødegaard, Sverre. Bergbryting i eldre tider. I Fjell-Folk nr. 7, 1982, s. 8 – 24
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000326928

Smelthyttene

Gjestland, Truls. Smeltehytter ved Røros kobberverk. Trondheim , 1994. 48 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277996

Ødegaard, Sverre A. Smeltehytta på Røros. I Fjell-Folk nr 9, 1984, s. 6 – 34
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327125

Organisering og eierskap (handel)

Aspaas, Kristen. Partisipanten: Etatsråd Hans Carl Knudtzon. I Fjell-Folk, nr. 19,  1994, s. 22 – 24
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000314181

Aspaas, Kristen. Partisipanten: Etatsråd Hans Carl Knudtzon. I Fjell-Folk, nr. 19,  1994, s. 22 – 24
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000314181

Aspaas, Kristen. Etatsråd Hans Ulrich Møllmann. I Fjell-Folk nr. 13, 1988, s. 5 – 12
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327162

Aspaas, Kristen. Thomas Angell og Røros kobberverk. I Fjell-Folk nr. 17, 1992, s. 45 – 47, 52
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000318693

Bull, Ida. Thomas Angell : kapitalisten som ble hjembyens velgjører.  Trondheim, 1992. 314 s.  
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000259729

Daugstad, Karoline. Bergverksbyens omland: om ressursbruk, vern, kultur og natur i Rørosområdet. Trondheim, 1999, s. 56 – 58, 62
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327117

Kvikne, Olav. Forretningslivet, handel og martna. I Rørosboka. Bind 1. Trondheim, 1942, s. 226 – 269
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191019

Levemåte og byggeskikk på Røros i gamle dager: fjøs og stall, forsanking og torv-taking. Bind 1. Røros, 1984, 40 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277029

Nissen, Gunnar. Trekk fra Røros kobberverks historie. I Bergverkssamfunn og øydegardar. Trondheim, 1972, s. 31 – 41
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000278449

Nissen, Gunnar Brun. Røros kobberverk 1644 - 1974 . Trondheim, 1976. 298 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000213615

Strøm, Evald Jon. Rørosloven av 1901. Røros, 1995. 210 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000289986

Øisang, Ole. Røros kobberverks historie.  Rørosboka. Bind 2. Trondheim, 1942,  476 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191021

Privilegier

Schmidt, Olaus. Joachim Irgens og Røros verks privilegium : bidrag til en nyvurdering. Trondheim, 1963. 14 s.
http://gurin.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000339757

Transporten

Bjerke, Thor. Rørosbaneboka : om stambanen øst for Dovrefjell. Hamar, 2002. 416 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000335307

Bjerke, Thor. Rørosbaneboka : om stambanen øst for Dovrefjell. Hamar, 2002. 416 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000335307

Bogen, Odd. Statens vegvesen og det offentlige vegnett i Røros-området. I Fjell-Folk nr. 15, 1990, s. 16 - 25
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327174

Daugstad, Karoline. Bergverksbyens omland: om ressursbruk, vern, kultur og natur i Rørosområdet. Trondheim, 1999, s. 49 – 53, 61
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327117

Engen, Steinar. Om Røros-martnan og kvernstenene fra Selbu. I Fjell-Folk nr. 25, 2000, s. 38 – 44
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000329755

Fløtningshistorie i Femundsmarka: med fløterne og tømmerstokkene fra Rongen til Gjøsvika. Røros, 1997, 23 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=00031551

Hamarsland, Arne T. Tømmerrennene til Røros: 1700-tallets infrastruktur. I På norske vinger, nr. 5, 1998, s. 26 - 32
http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=882041584&lang=N

Kvikne, Olav. Samferdsel : fra pilegrimsti og kløvvei til moderne kommunikasjoner. I Rørosboka. Bind 1. Trondheim, 1942. S. 301 – 341
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191019

Levemåte og byggeskikk på Røros i gamle dager: fjøs og stall, forsanking og torv-taking. Bind 1. Røros, 1984, 40 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277029

Montelius, Jan-Olof. Handel och handelstrafik mellan Röros och Dalarna i äldre tider. I Norsk vegmuseum. Årbok 1994, s. 31 – 42
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000288821

Normann, Anders. ”Det va gjerne einkvan som va langfingra i veiom”. I Fjell-Folk, nr. 21, 1996, s. 19 – 22
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000303911

Nyhus, Astrid. Da Rørosbanen var Norges mest betydningsfulle jernbane. I Fjell-Folk, nr. 21, 1996, s. 3 – 8
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000303911

Skjølsvold, Odd Erling. Arvedalslina. Røros, 1994. 47 s. 
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277990

Spangen, Amund. Fløting i Hådalsvassdraget. I Fjell-Folk nr. 3, 1978, s. 13 – 18
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000322634

Spangen, Amund. Lasskjøring og varetransport i Femundsdistriktet. I Fjell-Folk nr. 19, 1994, s. 25 – 31
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000314181

Spangen, Amund. Øst på dalom : langs en gammel ferdselsvei i Os. Os, 1996. 176 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000304192

Svendsen, Sigurd. Resan Falun-Røros : från världsarv till världsarv med häst och släde.  Eget forlag, 2003. 229 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000338372

Olavsgruva

Olavsgruva Røros. Røros, <u.å>. 12 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000340948

Olavsgruvas geologi: undervisningsenhet for ungdomsskole og videregående skole. Røros, 1978. 16 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277028

Olavsgruvas geologi: undervisningsenhet for ungdomsskole og videregående skole. Røros, 1978. 16 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277028

Ødegaard, Sverre A. Nyberget og Olavsgruva – monument og levande museum. I Fjell-Folk nr. 3, 1978, s. 21- 29
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000322634

Smelthytta på Røros

Ødegaard, Sverre. Smeltehytta på Røros. I Fjell-Folk nr. 9,  1984, s. 6 – 34
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327125


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.