Verdensarven RørosOm nettstedetLitteraturLitteratur om gårdene

Litteratur om gårdene

Gårdene

Byggeskikk

Forseth, Terje. Røros – bergverksbyen, bondebyen, vinterbyen, ferdighusbyen. I  Nye Bonytt, nr. 10, 1979, s. 76 – 83
http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=834025833&lang=N

Kollandsrud, Gullik, n. Framtid for fortiden : pilotprosjektene Nusfjord, Røros, Stavanger. Oslo, 1977, s. 57 - 104
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=00044557

Levemåte og byggeskikk på Røros i gamle dager: husa på gården, byggemåte og bruk. Aasengården.  Bind 3. Røros, 1984, 29 bl.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191023

Vreim, Halvor. Byggeskikk på Røros. I tidsskriftet Norge, nr. 22, 1927, s. 377 – 382 http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=920073808&ih=%28a%2Bt%29&lang=N

Ødegaard, Sverre A. Byggeskikk på Røros. I Forskningsnytt 1976, vol. 21, h. 3, s. 22-27
http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=832073121&lang=N

Bygningshistorie

Brænne, Jon. Tyristuggu og malingshistorien. I Fjell-Folk nr. 25, 2000 s. 47 – 52
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000329755

Daugstad, Karoline. Bergverksbyens omland: om ressursbruk, vern, kultur og natur i Rørosområdet. Trondheim, 1999, s. 68 – 70, 75-76
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327117

Engen, Einar. Tyristuggu og bygningshistorien. I Fjell-Folk nr. 25, 2000 s. 53 – 58
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000329755

Fredede hus og anlegg. Bind 3. Røros bergstad. Oslo, 1983. 116 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000128187

Indberetning fra den antikvariske bygningnevnd:  om gamle norske husbygninger. Røros. I Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årsberetning. Årg. 86, 1930, s. 129 – 135
http://www.tfb.no/cgi-bin/websok?mode=p&tnr=102761&st=p

Kavli, Guthorm. Trønderske trepaléer : borgerlig panelarkitektur nordenfjells.   Oslo, 1966, s. 239 - 249
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=00044967

Ødegaard, Sverre. Bergstaden Røros. Oslo, 1997, s. 86 - 103
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000305853

Ødegaard, Sverre. Bergstaden Røros. Oslo, 1997, s. 86 - 103
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000305853

Ødegaard, Sverre. Bergstaden Røros. Oslo, 1997, s. 86 - 103
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000305853

Ødegaard, Sverre. Bergstaden Røros. Oslo, 1997, s. 86 - 103
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000305853

Ødegaard, Sverre. Kulturvernarbeidet i Røros. Røros, 1974, 127 bl.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000331143

Gårdsdrift

Borgos, Randi. Hagabeta og havnefogden på Røros. I Fjell-Folk, nr. 20, 1995, s. 5 – 9
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000326895

Borgos, Randi. På Sta’a og uti markom. Bind 1. Røros, 2001, 255 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000331167

Borgos, Randi. På Sta’a og uti markom. Bind 2. Røros, 2002, 288 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000335603

Borgos, Randi. Småsetran på Røros: om utviklinga og bruken av et jordbruksområde og ei setergrend. Røros, 1994, 84 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000287339

Borgos, Randi. Utmarka som livsviktig ressurs. I Fjell-folk, nr. 17, 1992, s. 30 – 35
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000318693

Daugstad, Karoline. Bergverksbyens omland: om ressursbruk, vern, kultur og natur i Rørosområdet. Trondheim, 1999, s. 32 - 38
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327117

Kvikne, Olav. Jordbruket i Rørosdistriktet. I Rørosboka. Bind 1. Trondheim, 1942, s. 107 – 146
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191019

Levemåte og byggeskikk på Røros i gamle dager: fjøs og stall, forsanking og torv-taking. Bind 1. Røros, 1984, 40 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277029

Strømmevold, O. Gamle småbruk i Røros. I Fjell-Ljom, 05.04, 08.04, 10.04 1935, 13.01 1936, 10.10 1938, 29.01, 17.02 1939
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000331022

Ødegaard, Sverre. Bergstaden Røros. Oslo, 1997, s. 86 - 103
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000305853

Bosetting

Prytz, John. Røraas. 1. Beretninger om bosettningen i Røraas præstegjæld 1610-1710 : utdrag af Guldal fogedregnskaber og andre kilder. Røraas, 1937. 90 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000278443

Sandnes, Jørn. Eldre busetning og ødetid i Røros-bygdene. I Bergverkssamfunn og øydegardar. Trondheim, 1972, s. 53 – 57
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000278449

Sandnes, Jørn. Ødetid og gjenreisning. Oslo, 1971, s. 331 - 341
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000339987


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.