Verdensarven RørosOm nettstedetLitteraturLitteratur om organisering og eierskap 

Litteratur om organisering og eierskap 

Organisering og eierskapl

 

Aspaas, Kristen. Partisipanten: Etatsråd Hans Carl Knudtzon. I Fjell-Folk, nr. 19,  1994, s. 22 24
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000314181

Aspaas, Kristen. Etatsråd Hans Ulrich Møllmann. I Fjell-Folk nr. 13, 1988, s. 5 12
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327162

Aspaas, Kristen. Thomas Angell og Røros kobberverk. I Fjell-Folk nr. 17, 1992, s. 45 47, 52
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000318693

Bull, Ida. Thomas Angell : kapitalisten som ble hjembyens velgjører.  Trondheim, 1992. 314 s.  
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000259729

Daugstad, Karoline. Bergverksbyens omland: om ressursbruk, vern, kultur og natur i Rørosområdet. Trondheim, 1999, s. 56 58, 62
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327117

Kvikne, Olav. Forretningslivet, handel og martna. I Rørosboka. Bind 1. Trondheim, 1942, s. 226 269
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191019

Nissen, Gunnar. Trekk fra Røros kobberverks historie. I Bergverkssamfunn og øydegardar. Trondheim, 1972, s. 31 41
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000278449

Nissen, Gunnar Brun. Røros kobberverk 1644 - 1974 . Trondheim, 1976. 298 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000213615

Strøm, Evald Jon. Rørosloven av 1901. Røros, 1995. 210 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000289986

Øisang, Ole. Røros kobberverks historie.  Rørosboka. Bind 2. Trondheim, 1942,  476 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191021


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.