Litteratur om Tyristuggu

Tyristuggu

Bygnings/vernehistorie:

Brænne, Jon. Tyristuggu og malingshistorien. I Fjell-Folk nr. 25, 2000 s. 47 – 52
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000329755

Brænne, Jon. Tyristuggu og malingshistorien. I Fjell-Folk nr. 25, 2000 s. 47 – 52
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000329755

Engen, Einar. Tyristuggu og bygningshistorien. I Fjell-Folk nr. 25, 2000 s. 53 – 58
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000329755

Fredede hus og anlegg. Bind 3. Røros bergstad. Oslo, 1983, s. 99
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000128187

Folket i huset

Borgos, Randi. På Sta’a og uti markom. Bind 1. Røros, 2001, s. 48 – 49
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000331167

Gjermundsen, Jon Ola. Bygdebok for Os. Bind 2. Os, 2001, s. 388-389
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000332944

Rørosboka. Bind 4. Trondheim, 1974 s. 256-257
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191025


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.