Litteratur om Direktørgården

Direktørgården

Funksjonærgård

Ødegaard, Sverre. Bergstaden Røros. Oslo, 1997, s. 61 - 73
http://aleph2.bibits.noF?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000305853

Bygning/vernehistorie

Fredede hus og anlegg. Bind 3. Røros bergstad. Oslo, 1983, s. 38 – 41
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000128187

Fredede hus og anlegg. Bind 3. Røros bergstad. Oslo, 1983, s. 38 – 41
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000128187

Borgos, Randi. På Sta’a og uti markom. Bind 1. Røros, 2001, s. 29 - 30
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000331167

 Folket i gården 

Rørosboka. Bind 4. Trondheim, 1974 s. 134 - 137
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191025

 Nyhus, Astrid. Borchgrevink-slekten. I Fjell-Folk nr. 7, 1982, s. 33 – 41
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000326928

 


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.