Litteratur om smelthyttene

Smelthyttene

Gjestland, Truls. Smeltehytter ved Røros kobberverk. Trondheim , 1994. 48 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277996

Ødegaard, Sverre A. Smeltehytta på Røros. I Fjell-Folk nr 9, 1984, s. 6 34
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327125


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.