Verdensarven RørosKongen og kirka

Kongen og kirka

Et verdensarvsted som Røros er skapt både av arbeid, kapital og styringsmakt. Staten, d.v.s. den eneveldige kongen, måtte legge forholdene til rette og bruke den nødvendige makt for å få utviklingen i gang.
mer...

Kirka
Kirka tjente, på Røros som ellers, til å imøtekomme folks åndelige lengsler og behov for trøst under harde kår. Samtidig kan vi på Røros se uvanlig klart hvordan kirka hjalp til med å befeste de sosiale forskjellene og skape respekt for myndighetene.
mer...
Røros og verden
Bergstaden var sentrum i Røros-distriktet, men selv en periferi i det europeiske markedet. Utgangspunktet for bergverksdriften var at det moderne Europa var i vekst, og at det var økende etterspørsel etter kopper.
mer...
Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.