Verdensarven RørosRøros kobberverk

Røros Kobberverk

Røros Kobberverk ble grunnlagt i 1644 og var i drift i 333 år, fram til 1977.
mer...

Gruvene
Det var malmen fra gruvene som la grunnlaget for Røros Kobberverk og bergstaden Røros. I Røros-regionen har det vært ...
mer...
Smeltehyttene
I smeltehyttene framstilte en kopper av malmen fra gruvene. Prosessen foregikk døgnet rundt, og det var stor aktivitet i ...
mer...
Transporten
Kopperverket skapte et veldig behov for frakt innen bergverksområdet og mellom bergverksområdet og utenverdenen.
mer...
Privilegiene
For å komme i gang med regulær drift av kopperverket trengte partisipantene eller eierne kongelige privilegier.
mer...
Organisering og eierskap
Det var den tyske bergmannen Lorentz Lossius og bergskriver Peter Petersen, ved Kvikne Kobberverk, som i 1644 fikk mutingsbrev på en ertzgang i Rauhåmmåren ved Røros.
mer...
Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.