Design

Klapp Media har designet nettstedet Verdensarven Røros- en smakebit.

Designet for Verdensarven Røros, ble utviklet med tanke på gjøre historien om Røros tilgjengelig for et bredt publikum. Samtidig skal nettstedet kunne brukes av de som faller innunder "spesielt interesserte", det være seg historikere eller legfolk. Vi har bevisst latt være å bruke de faste klisjéene - som f.eks røros-rødt, for å skape noe nytt som ikke er altfor fastlåst i gamle idéer. Dette nettstedet skal vise vei i historien om Røros - på en moderne måte.

www.klapp.no


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.